برچسب » نماز جمعه

خطبه های نماز جمعه
1 ماه قبل

خطبه های نماز جمعه

خطبه های 1400/06/12

نماز جمعه سرعین در فضای باز اقامه شد
1 ماه قبل
نماز جمعه

نماز جمعه سرعین در فضای باز اقامه شد

نماز جمعه عبادی و سیاسی این هفته در فضای باز اقامه شد

جلسه ستاد بانوان نماز جمعه
3 ماه قبل

جلسه ستاد بانوان نماز جمعه

نشست بانوان ستاد نماز جمعه

نماز جمعه سرعین
6 ماه قبل

نماز جمعه سرعین

نماز جمعه این هفته برگزار شد.