برچسب » محمود اصغری

پیام تشکر امام جمعه شهرستان سرعین
7 ماه قبل

پیام تشکر امام جمعه شهرستان سرعین

۹۲ درصد مردم شهرستان سرعین در انتخابات شرکت کردند.

رسانه ها مانع تراشی ها بر سر تولید را هنرمندانه نقد کنند
10 ماه قبل
امام جمعه سرعین:

رسانه ها مانع تراشی ها بر سر تولید را هنرمندانه نقد کنند

امام جمعه سرعین گفت: اصحاب رسانه در این سال موانع در مسیر تولید را شناسایی و با مانع تراشان با نقدی هنرمندانه برخورد کنند.