برچسب » محمود اصغری

پیام تشکر امام جمعه شهرستان سرعین
3 ماه قبل

پیام تشکر امام جمعه شهرستان سرعین

۹۲ درصد مردم شهرستان سرعین در انتخابات شرکت کردند.

رسانه ها مانع تراشی ها بر سر تولید را هنرمندانه نقد کنند
6 ماه قبل
امام جمعه سرعین:

رسانه ها مانع تراشی ها بر سر تولید را هنرمندانه نقد کنند

امام جمعه سرعین گفت: اصحاب رسانه در این سال موانع در مسیر تولید را شناسایی و با مانع تراشان با نقدی هنرمندانه برخورد کنند.