برچسب » ریاست جمهموری

استاد دانشگاه های اردبیل
5 ماه قبل

استاد دانشگاه های اردبیل

ضرورت روشنگری و امید آفرینی دانشگاهیان در جامعه/ انقلاب اسلامی بر پایه نظام شورایی استوار است