برچسب » بیانیه حضور حداکثری پای صندوق های رای

بیانیه امام جمعه شهرستان سرعین برای حضور حداکثری پای صندوق های رای
4 ماه قبل
حضور حداکثری در انتخابات

بیانیه امام جمعه شهرستان سرعین برای حضور حداکثری پای صندوق های رای

دعوت امام جمعه شهرستان سرعین برای حضور حداکثری پای صندوق های رای