برچسب » اصحاب رسانه سرعین

رسانه ها مانع تراشی ها بر سر تولید را هنرمندانه نقد کنند
10 ماه قبل
امام جمعه سرعین:

رسانه ها مانع تراشی ها بر سر تولید را هنرمندانه نقد کنند

امام جمعه سرعین گفت: اصحاب رسانه در این سال موانع در مسیر تولید را شناسایی و با مانع تراشان با نقدی هنرمندانه برخورد کنند.