1 هفته قبل

خطبه های نماز جمعه

خطبه های 1400/06/26

1 هفته قبل

خطبه های نماز جمعه

خطبه های 1400/06/12

آخرین اخبار ورزشی

خطبه های نماز جمعه
1 هفته قبل

خطبه های نماز جمعه

خطبه های 1400/06/26

خطبه های نماز جمعه
1 هفته قبل

خطبه های نماز جمعه

خطبه های 1400/06/12

دیدار امام جمعه شهرستان سرعین با پزشکان
3 هفته قبل

دیدار امام جمعه شهرستان سرعین با پزشکان

دیدار مسئولین شهرستان سرعین با پزشکان

نماز جمعه سرعین در فضای باز اقامه شد
3 هفته قبل
نماز جمعه

نماز جمعه سرعین در فضای باز اقامه شد

نماز جمعه عبادی و سیاسی این هفته در فضای باز اقامه شد